ผลิตภัณฑ์

Customer project - Hybrid meteor mobile Application

คุณสมบัติ

 1. Compatible multi devices : iPhone, iPod touch, iPad, androids ( more than 9000 devices )
 2. Multi-language : Thai and English
 3. Hot push functionality that enables release in real time
 4. Native plugins to enable facebook and paypal native experience.
 5. API driven that enables search in real time
 6. Multi-gateway payment
 7. Automated testing to avoid release regression

วิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยการขยายขีดความสามรถระดับโลกในการใช้

 • การแปลแฟ้มกำลังใช้ “gettext” เทคโนโลยี การเปิดใช้งาน ที่ช่วยให้การแปลในส่วนที่ที่สามง่ายขึ้น
 • ภาพหน้าจอที่มีการแปลอัตโนมัติ
 • รหัสแอพพลิเคชั่นเป็นใน Javascript และ HTML ช่วยให้การใช้งานง่ายบน Android และ iOS
 • ภายในโครงการ แอพลิเคชันไฮบริด
 • The code and css are common fro both Android and IOS Code once, deploy everywhere
 • และแน่นอนว่ามันคือการออกแบบที่ตอบสนองต่อซึ่งหมายความว่าการออกแบบที่ทำงานได้ดีบนอุปกรณ์ใด ๆ

The success story

As f team was already having native apps for Android and iOS, we had to develop from scratch a mobile application in line with their expectations.
The application had to be at least at the same level of responsiveness as the existing native applications .

 • After only 2 weeks, the first beta was covering 90% of the customer scope.
 • After one and a half month of development time, the final version was available in the customer app store.
 • More than 50 bugs from the original native applications have been fixed during the release time…

(At the moment, the application is in Beta mode and only accessible by the F team)

ภาษา